Agrofood gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten. Van de productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren ervan. Brabant blinkt op dit gebied wereldwijd uit qua innovatie, kennis en productiviteit. Agrofood is op High Tech na de grootste economie van Brabant qua werkgelegenheid en export.

Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Als eerste stap heeft de provincie de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) opgesteld. In deze gezamenlijke agenda van provincie en betrokken organisaties staan maatregelen en acties om te komen tot een duurzame en innovatieve agrofoodketen. De UBA richt zich op:

  • Heldere kaders vaststellen en handhaven
  • Overlast verminderen
  • Gezondheid helpen bevorderen
  • Circulaire Economie stimuleren (sluiten van kringlopen)
  • Innovatie aanjagen

Alle spelers in de keten werken hard samen om de ambities te bereiken. Van de boeren en toeleveranciers tot en met de voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie, de logistiek, retail en horeca.

Actualisatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Op basis van het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is de UBA geactualiseerd. Het accent verschuift van beheersen en saneren naar innoveren. Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda 2016-2020 vastgesteld op 19 april 2016.

Zie ook