kerk1 kerk2 kerk3

In de aankomende 10 jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 kerken in Noord-Brabant zijn oorspronkelijke functie. Oude gebouwen met een verhaal die vaak een prominente plek innemen binnen een stad of dorp.

De herontwikkeling van vrijkomende kerken is echter geen sinecure. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding, of aan voorzieningen om bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Voor hen is er het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant, een fonds dat voorziet in een bijdrage in de kosten van:

  • Procesondersteuning en technische planvorming;
  • Verbouwings- en inrichtingskosten voor een sociale of culturele bestemming;
  • Overbruggingskosten tijdelijk beheer en instandhouding.
De regeling is opengesteld tot en met 31 december 2016. Er is in totaliteit een bedrag van €500.000 beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €50.000. Indien er extra maatregelen worden uitgevoerd voor hoogwaardige, innovatieve en energiezuinige maatregelen, is de hoogte van de subsidie maximaal €60.000.

Let op: dit fonds is inmiddels volledig besteed, er kunnen dus geen aanvragen meer gedaan worden.