kerk1 kerk2 kerk3

In de aankomende 10 jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 kerken in Noord-Brabant zijn oorspronkelijke functie. Oude gebouwen met een verhaal die vaak een prominente plek innemen binnen een stad of dorp.

De herontwikkeling van vrijkomende kerken is echter geen sinecure. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding, of aan voorzieningen om bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Voor hen is er het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant, een fonds dat voorziet in een bijdrage in de kosten van:

  • Procesondersteuning en technische planvorming;
  • Verbouwings- en inrichtingskosten voor een sociale of culturele bestemming;
  • Overbruggingskosten tijdelijk beheer en instandhouding.

Er is in totaliteit een bedrag van €28.000 beschikbaar voor 2017. De hoogte van de subsidie is 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €1.000.