Opruimen drugsafval

Na toetsing en goedkeuring van  de aanvraag ontvangt de indiener de subsidie van de eigen provincie.

Aanvraag in 2017 over opruimkosten in 2016

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen gedurende de openstellingsperiode. Iedere provincie hanteert een eigen openstellingsperiode en een eigen regeling. Informatie hierover en over het indienen van een aanvraag vindt u in het loket onder: aanvraag Subsidie drugsafval