Lekkende vaten met drugsafval

Tijdens het symposium ‘Samen tegen dumpen’ in Eindhoven zetten Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Ministerie Infrastructuur en Milieu) en de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout hun handtekening onder het convenant.

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 telkens € 1 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling. Dat geld wordt naar rato verdeeld over de provincies op basis van het aantal drugsafvaldumpingen in het afgelopen half jaar.

Subsidieregeling

Gedupeerde grondeigenaren - in de regel gemeenten en natuurbeherende organisaties - kunnen naar verwachting na 1 februari 2016 (met terugwerkende kracht) een subsidieverzoek indienen bij de provincie Noord-Brabant, die verantwoordelijk wordt voor de administratieve afwikkeling van de subsidieregeling. Zij krijgen maximaal de helft van de opruimkosten vergoed als ze hebben voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals het doen van aangifte en het volgen van het opruim-protocol.

Meer geld nodig

Milieugedeputeerde Johan van den Hout benadrukte nog eens dat een miljoen per jaar veel te weinig is en dat het subsidiegeld eigenlijk niet uit de algemene middelen, maar uit de ‘Pluk Ze’-pot zou moeten komen. Die wordt gevuld met geld dat wordt afgepakt van criminelen. Officier van justitie Frans Gelissen haakte daar op in met de mededeling dat het OM bezig is om een regeling voor te bereiden die valt onder het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hierbij worden criminelen verplicht een vergoeding te betalen voor de schade die ze hebben aangericht.

Verschuiving

De eendrachtige samenwerking in Noord-Brabant lijkt vruchten af te werpen, afgaand op de laatste cijfers. In 2014 werden er in heel Nederland ongeveer tweehonderd drugsafvaldumpingen geregistreerd, waarvan 180 (90%) in Noord-Brabant. Medio dit jaar stond de teller op 81 geregistreerde dumpingen, waarvan 29 (ongeveer 40%) in Noord-Brabant. Limburg (22), Gelderland (12) en België zijn steeds vaker afzetgebied van dumpingen. Inmiddels is het aantal dumpingen in heel Nederland dit jaar opgelopen tot 122.

Geurkaart

De gezamenlijke aanpak van onder meer provincies, waterschappen, gemeenten, politie, OM, waterschappen leidt er toe dat sinds 2013 vooruitgang wordt geboekt op het gebied van melden, registreren en opruimen van gedumpt afval. Toezichthouders van deze organisaties die voor hun werk vaak ‘op straat’ zijn, worden getraind om signalen te ontdekken die kunnen wijzen op drugscriminaliteit. Sinds vandaag kunnen ze ook een geurkaart tot hun instrumentarium rekenen: een kaart met een foto die na wrijving een geur afscheidt die lijkt op die van een drugslaboratorium.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling voor opruimen drugsafval vindt u op www.brabant.nl/subsidiedrugsafval.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.