Samenvatting

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Indien u verontreinigde bodem van het bedrijfsterrein waarvan u eigenaar of erfpachter bent wilt saneren, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De verontreiniging van het terrein moet dan deels zijn veroorzaakt vóór 1975 en u hebt de eigendom of erfpacht van het bedrijfsterrein verkregen vóór 1995. Onder bepaalde voorwaarden kan een uitzondering worden gemaakt voor terreinen die na 1995 onderwerp zijn geweest van een transactie.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
  • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
  • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
  • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente of de provincie. Dit is afhankelijk van de plaats waarin uw bedrijf gevestigd is.

Kijk in het 'Overzicht bevoegd gezag Wbb' bij welke gemeente of provincie u de subsidie aan kunt vragen. Bij 'Adressen bevoegd gezag Wbb' vindt u een lijst met de juiste adressen en telefoonnummers.

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het formulieren te downloaden en dat in te vullen, analoog of digitaal.
Scan het analoog ingevulde formulier of sla het digitaal ingevulde formulier op en dien dit met de benodigde bijlagen in via de Berichtenbox. Of u stuurt uw ingevulde aanvraagformulier naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten. Meer informatie over eHerkenning vindt u hier. Informatie over DigiD vindt u hier.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

Bijgewerkt

24-02-2017