Samenvatting

Rechtspersonen gericht op waternatuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken van de waternatuur in buurten in onze provincie. Ook ZZP-ers op dit gebied kunnen aanvragen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant via noordbrabant@cultuurfonds.nl of via (073) – 6812209.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €160.000.

De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.

 

Startdatum

01-03-2017

Einddatum

13-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

20-11-2017