Samenvatting

Privaatrechtelijke- en publikerechtelijke rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van het aangaan van de dialoog over de toekomst van het kerkgebouw. 

Formulier

Omschrijving

De provincie wil stimuleren dat vrijkomende kerken worden gebruikt voor culturele, welzijns- of zorgbestemmingen. Dit versterkt de leefbaarheid van de buurt.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op een kerkgebouw in Noord-Brabant;
  • de activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2017-2018.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Buurtkerken) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant via noordbrabant@cultuurfonds.nl of via (073) – 6812209.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €28.000.

De hoogte van de subsidie is 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €1.000.

 

Startdatum

01-03-2017

Einddatum

13-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

20-06-2017