Samenvatting

Projecten voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Waterschappen, gemeenten, terrein beherende instanties, universiteiten, erkende wetenschappelijke instituten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren kunnen voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek een subsidie ontvangen. Ook voor projecten gericht op het conserveren van eco-archeologische waarden is subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
  • het project komt voort uit een ruimtelijk project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden ยง 2 van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 15 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totale beschikbare budget voor de aanvraagperiode is  € 85.172,-.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 24.500,-.

Startdatum

23-06-2017

Einddatum

15-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

22-06-2017