Samenvatting

Projecten voor het instandhouden van molens komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Moleneigenaren kunnen voor projecten die zorgen voor het instandhouden van molens een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de aanvrager dient een onderhoudsplan in voor 6 jaar;
  • de molen waarop het project betrekking heeft is een rijksmonument, een gemeentelijk monument of een 'overig bouwkunst' zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2010. 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Monumentenwacht Noord-Brabant
Mevrouw L. Schellekens
Sparrendaalseweg 5
5262 LR Vught
Telefoonnummer (0411) 643366

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

Indienen doet u door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Stuur dit formulier inclusief de benodigde bijlagen naar Monumentenwacht Noord-Brabant. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 15 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 93.000,-.

De hoogte van de subsidie is voor molens die aangewezen zijn als een rijksmonument 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-. Voor molens die aangewezen zijn als gemeentelijk monument of overig bouwkunst is de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500,-.

Startdatum

23-06-2017

Einddatum

15-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

26-06-2017