Samenvatting

De provincie verstrekt subsidie voor projecten die de mobiliteit in een gebied vergroten door het aanbieden van alternatief vervoer of door innovatief gebruik van ICT.  

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die alternatieve oplossingen bieden voor vervoer op plaatsen waar geen openbaar vervoer komt maar wel vraag naar vervoer is. Subsidie is mogelijk voor het vergroten van de mogelijkheden voor vervoer. Ook voor het ontwikkelen en gebruiken van ICT-oplossingen die de mobiliteit vergroten is subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • voor het vergroten van de vervoersmogelijkheden mag de vervoersbehoefte niet worden ingevuld door het openbaar vervoer;
  • voor het vergroten van de vervoersmogelijkheden moet een businessplan worden opgesteld;
  • voor het ontwikkelen en gebruiken van ICT-oplossingen moet sprake zijn van een innovatief project;
  • de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000 indien het gaat om het vergroten van de vervoersmogelijkheden. Voor de ICT-oplossingen bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 7 (Kleinschalige mobiliteitsoplossingen) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2017 tot en met  29 juni 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €200.000.

Startdatum

02-01-2017

Einddatum

29-06-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

26-06-2017