Samenvatting

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector.

Formulier

Omschrijving

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één deelnemer producent is.

Voorwaarden

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

  • Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
  • Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier dient een projectplan en begroting te worden meegestuurd.

De overige voorwaarden voor de subsidie kunt u raadplegen in artikel 6 van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de stuurgroep LIB in 's-Hertogenbosch.

http://www.stuurgroeplib.net/contact

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

U kunt een aanvraag doen door het formulier te downloaden en in te vullen. Daarna scant u het formulier in en stuurt u de scan met de bijlagen die nodig zijn op. Als u een bedrijf of instelling vertegenwoordigt kunt u het versturen via de berichtenbox. U kunt het ingevulde formulier met de bijlagen ook sturen naar het postadres van de provincie.

Indienperiode

Uw aanvraag moet voor 1 januari 2018 binnen zijn.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het totale budget voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017: € 1.500.000
  • Maximale subsidie: € 35.000 per jaar voor ten hoogste 3 jaar

Startdatum

01-01-2015

Einddatum

31-12-2017

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

23-03-2017