Samenvatting

Deelnemers van samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor de leefbaarheid in Noord-Brabant.

Formulier

Omschrijving

Wilt u samen met een andere partij een project opzetten dat de leefbaarheid binnen uw regio verbetert? Dan kunt u de subsidie leefbaarheid@brabant aanvragen. Een prettige leefomgeving zorgt ervoor dat Brabant een aantrekkelijke provincie is om te wonen. In onze provincie zijn veel partijen actief voor die leefbaarheid in hun dorp of wijk. Door ontwikkelingen in de bevolking komen er vragen op ons af, die lastig zijn om lokaal op te lossen. Daarvoor is het nodig dat partijen elkaar in breder verband opzoeken en samenwerken.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- de subsidieaanvrager is deelnemer van een samenwerkingsverband dat bestaat uit een groep georganiseerde burgers en ten minste uit een of meer van de volgende organisaties:

  • maatschappelijke organisatie;
  • zorginstelling of medisch centrum;
  • een onderzoeksorganisatie;
  • een commerciĆ«le onderneming;
  • een overheidsinstelling.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling leefbaarheid@Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Dit kunt u doen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant ook terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 april 2014 tot en met 30 april 2014.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het totale beschikbare budget voor de periode 1 april 2014 tot en met 30 april 2014, is € 1.571.000.
  • het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal € 500.000 per project

Startdatum

01-04-2013

Einddatum

30-06-2013

Meer informatie

Bezwaar en beroep

 U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018