Samenvatting

Projecten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de omgeving van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Grondeigenaren die subsidie ontvangen via het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB), kunnen een aanvullende subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Deze subsidie is beschikbaar in een beperkt gebied langs de recent verbrede N279. Dit gebied is weergegeven op de kaart in bijlage 5 bij de subisideregeling;
  • Aan de aanvrager wordt voor het project subsidie verleend op grond van het Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2017.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง6 (Cofinanciering natuur N279 GOB) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 december 2017 tot en met 3 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 800.000.

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

03-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018