Samenvatting

Projecten die zich richten op het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen of Natura 2000-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die betrekking hebben op het inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen zijn subsidiabel.

Omschrijving

Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen voor PAS-herstelmaatregelen, Natura 2000- maatregelen of inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen, een subsidie ontvangen. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in een Natura 2000-(ontwerp)beheerplan of PAS-gebiedsanalyse;
  • de maatregelen worden beschreven in een projectplan;
  • in het projectplan wordt beschreven hoe de maatregelen worden gemonitord

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง2 (Natura 2000/PAS) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten. Meer informatie over eHerkenning vindt u hier. Informatie over DigiD vindt u hier.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 3 maart 2017 tot en met 15 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 12.000.000.

Startdatum

03-03-2017

Einddatum

15-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

08-01-2018