Samenvatting

Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie. Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap mede vorm geven vanuit economisch initiatieven en ondernemerschap. Ook wil zij stimuleren dat de economische en sociaal maatschappelijke waarden van natuur op innovatieve wijze benut wordt, waarbij een deel van de financiƫle opbrengsten ten goede komen aan natuur. Deze samenwerking is goed voor de natuur en milieu en de ontwikkeling van de Brabantse economie.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant;
  • het projectplan bevat in ieder geval een analyse van financiĆ«le risico’s en kansen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 5 (Ondernemen voor natuur) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

Van 4 oktober 2017 tot en met 28 juni 2019 kunt u hiervoor een aanvraag indienen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget verschilt per activiteit. Zie hiervoor artikel 5.10 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant 2016.

 

Startdatum

04-10-2017

Einddatum

28-06-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018