Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van natuurterreinen.

 

Formulier

Omschrijving

Eigenaren van natuurterrein en natuurcollectieven kunnen voor het beheer van natuurgebieden een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • u bent eigenaar van de grond of vraagt aan als natuurcollectief;
  • de aanvraag omvat minimaal 200 ha;
  • u beschikt over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer of u heeft daarvoor een aanvraag ingediend.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง2 (Natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde

e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 6.000.000,-. De hoogte van de subsidie is minimaal €1.200.

Startdatum

15-11-2017

Einddatum

31-12-2017

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018