Samenvatting

Wilt u een gebouw bouwen of een boom kappen? Voor diverse activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur moet u een omgevingsvergunning hebben. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Formulier

Omschrijving

Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Soms vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dan vraagt u bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan voor de gevolgen voor de natuur. Wil de provincie deze verklaring niet afgeven? Dan krijgt u geen omgevingsvergunning van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. U kiest in dit geval in het digitale aanvraagformulier voor communicatie via de berichtenbox. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox worden geleid.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

U vult daartoe het digitaal formulier in en verzendt het formulier digitaal naar de provincie.

Voor activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur heeft u aan 1 omgevingsvergunning voldoende. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bijgewerkt

13-03-2017