Samenvatting

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

Formulier

Omschrijving

Iedereen die de bodem gaat afgraven voor bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of de winning van zand, klei of grind voor de bouw heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. Als u een ontgrondingesvergunning aanvraagt, betaald u leges (bij meer informatie vindt u de tarieventabel). In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Vul hiervoor het formulier Bepaling procedure ontgrondingen in. U hoort dan binnen een aantal dagen of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of vergunningsvrij kunt afgraven.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.
  • Alle betrokken eigenaren van het terrein zijn op de hoogte van de ontgronding waarvoor u de ontgrondingsvergunning aanvraagt en u kunt dit aantonen.
  • Een functionele ontgronding wordt niet dieper of groter dan nuttig en nodig is voor de betreffende functie.
  • De betreffende gemeente, waterschap en andere relevante instanties worden betrokken bij het vooroverleg.

 

 

Contact

Voor ontgrondingen in Noord-Brabant en het winterbed vraagt u een vergunning aan bij de provincie Noord-Brabant en is de ODZOB de uitvoerende instantie.

Voor ontgrondingen in het zomerbed van rijkswater vraagt u een vergunning aan bij het Ministerie I&M.

 

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. U kiest in dit geval in het digitale aanvraagformulier voor communicatie via de berichtenbox. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox worden geleid.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

U vult daartoe het digitaal formulier in en verzendt het formulier digitaal in naar de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Aanpak

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
  • soort materiaal dat u gaat afgraven
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

Bijgewerkt

31-03-2017