Samenvatting

In de periode tussen 1 september en 31 januari is het verboden om organische meststoffen te gebruiken op bouw- en grasland. Wilt u een ontheffing op dit verbod? Bijvoorbeeld in het kader van gebruiksexperimenten. U kunt de ontheffing bij de provincie aanvragen. De provincie verleent de ontheffing in de periode tussen 1 en 15 september.

Formulier

Omschrijving

Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn: compost zuiveringsslib overige organische meststoffen

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie. De provincie verleent de ontheffing wanneer de minister van Economische Zaken (EZ) en de Technische commissie bodembescherming van de aanvraag op de hoogte zijn.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en dit digitaal te verzenden of uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

Bijgewerkt

24-02-2017