Samenvatting

Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Delteplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Waterschappen kunnen voor bovengenoemde projecten een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

• Aan het project ligt een projectplan ten grondslag met sluitende begroting;

• Het project voorziet in communicatie over het project. Dit blijkt uit een beschrijving van de communicatieaanpak.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 1 (Robuuste en toekomstbestendige watersystemen) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde

e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 6.000.000 voor projecten met betrekking tot verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt en waterberging in het landelijk gebied. Voor activiteiten in het kader van klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied DHZ is € 2.280.000 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 8.280.000.

 

Startdatum

01-07-2017

Einddatum

30-06-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018