Samenvatting

Projecten gericht op niet-productieve investeringen in PAS-herstelmaatregelen en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur of biodiversiteit komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen, kunnen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd op het platteland.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 'Algemeen' (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 7 ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit' van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 13 november 2017, 9.00 uur, tot en met 19 januari 2018, 17.00 uur.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 13 november 2017, 9.00 uur, tot en met 19 januari 2018, 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is €9.000.000 voor projecten gericht op niet-productieve investeringen in PAS-herstelmaatregelen. Voor projecten gericht op niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur of biodiversiteit bedraag het totaal beschikbare budget €3.240.000.

De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van €200.000.

 

Startdatum

13-11-2017

Einddatum

19-01-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

13-12-2017