Samenvatting

Projecten die de gehandicaptensport stimuleren door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen die een topsportevenement organiseren kunnen voor projecten die zorgen voor het stimuleren van de gehandicaptensport, een subsidie ontvangen. Zij dienen hiervoor een programma met activiteiten op te zetten naast het formele programma van het topsportevenement. Deze activiteiten zijn gericht op sporten voor mensen met een beperking en chronisch zieken (zgn. Uniek sporten).

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening is:

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  1. een regionaal sportloket Uniek sporten, en;
  2. een zorginstelling, en;
  3. een sportaanbieder, en;
  4. mensen met een beperking welke de desbetreffende sport op het side event kunnen beoefenen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง1 (Side events Uniek sporten) van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 22 november 2017 tot en met 30 oktober 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €200.000.

Startdatum

22-11-2017

Einddatum

30-10-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018