Samenvatting

Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de omgevingsdienst.

Formulier

Omschrijving

Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Ook kunt u ontheffing aanvragen voor sportterreinen, evenementen en locaties. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijds doelen.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per situatie.

Contact

De ontheffing kan worden aangevraagd bij de omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Bij speciale evenementen kan dit bij de provincie waarin het evenement zal plaatsvinden.

U vraagt de ontheffing voor het verhaal op geluidsoverschrijding aan bij de omgevingsdienst.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door het aanvraagformulier te downloaden en dat in te vullen.

Scan het formulier en dien dit met de benodigde bijlagen toe in via het digitale indienformulier. Of u stuurt uw ingevulde aanvraagformulier naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

Bijgewerkt

24-02-2017