Samenvatting

Voor het exploiteren van een veerverbinding waarmee fietspaden van het Fietsnetwerk Noord-Brabant met elkaar worden verbonden, kunt u subsidie aanvragen.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten kunnen voor het exploiteren van een veerverbinding waarmee fietspaden van het Fietsnetwerk Noord-Brabant met elkaar worden verbonden, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de instandhouding van de veerverbinding heeft een breed draagvlak binnen de GGA-regio;
  • de veerverbinding is niet rendabel te exploiteren;
  • de oevergemeenten dragen ten minste 50 procent bij in het exploitatietekort.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §10 (Veerdiensten in het Fietsnetwerk Noord-Brabant) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 600.000.

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

15-01-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018