Samenvatting

Gemeentelijke projecten die zijn opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma van een GGA-regio komen voor een subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij om infrastructurele en niet-infrastructurele projecten. Projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes en het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair zijn ook subsidiabel.

Formulier

Omschrijving

Per regio bespreken de deelnemende gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties welke projecten opgenomen worden in het jaarlijks vast te stellen regionaal uitvoeringsprogramma. De regionale uitvoeringsprogramma’s komen tot stand in het bestuurlijk overleg van de GGA-regio’s, waaraan de provincie deelneemt  

Voorwaarden

 

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Verkeers- en vervoersprojecten GGA) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Voor vragen over de declaratieformulieren kunt u contact op nemen met Henk van den Broek, email HAvdBroek@brabant.nl

Aanpak

Indienen voor een subsidieaanvraag doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Bij deze subsidie is de keuze voor communicatie via de berichtenbox technisch nog in ontwikkeling. Zodra het technisch mogelijk is zullen alle verdere berichtwisselingen door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox lopen.

Indienperiode

Projecten die zijn opgenomen in een regionaal uitvoeringsprogramma en betrekking hebben op infrastructurele en niet-infrastructurele projecten worden ingediend in de periode van 1 december 2016 tot en met 3 januari 2017. 

 

 

 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode €19.361.600.

 

Startdatum

01-12-2016

Einddatum

03-01-2017

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

26-06-2017