Samenvatting

Voor het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie. De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld: professioneel vuurwerk consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)  Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken.
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk en/of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Contact

U vraagt de ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Daar doet u ook de ontbrandingsmelding.


Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. U kiest in dit geval in het digitale aanvraagformulier voor communicatie via de berichtenbox. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox worden geleid.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
U vult daartoe het digitaal formulier in en verzendt het formulier digitaal naar de provincie.

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken
 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht)
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

De provincie vraagt voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan. Deze vraagt de provincie aan de burgemeester van de gemeente waar u het vuurwerk wilt afsteken. Geeft de burgemeester die verklaring niet af? Dan geeft de provincie ook geen toestemming.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

24-02-2017