Violistje in uiterste concentratie

Dankzij binnen- of buitenschoolse cultuureducatie kunnen jongeren kunst, cultuur, expressie en vooral ook hun eigen talenten op dit vlak ontdekken. Daarom stimuleert de provincie professionele Brabantse kunstinstellingen en het kunstvakonderwijs om samen te kijken hoe deze talenten begeleid kunnen worden.

Talenten behouden

De provincie wil graag Brabantse talenten behouden en niet Brabanders verleiden om zich hier te vestigen. Want talenten zijn van belang voor artistieke groei en nieuwe aanwas. Het zijn de aanpakkers die een buurt, wijk, dorp of stad aantrekkelijker kunnen maken met hun frisse, verrassende initiatieven. En kunnen daarmee tevens een aanzienlijke impuls geven aan de economie, bijvoorbeeld in de creatieve industrie.

Projecten

Om talenten verder te ontwikkelen en te helpen om van hun opleiding hun beroep te maken door onder andere praktijkervaring op te doen, zijn in Brabant diverse talentontwikkelingsprojecten gestart onder de naam Talenthub Brabant. Via deze community kunnen cases vanuit culturele instellingen, opleidingen, bedrijfsleven en overheden gestart worden waardoor een ‘nest’ gevormd kan worden waarin toptalenten zich zakelijk, artistiek en maatschappelijk kunnen ontwikkelen. En zo uiteindelijk zelf onderdeel gaan uitmaken van dit netwerk en een plek kunnen veroveren op de arbeidsmarkt.