Uitvoeringsprogramma 2015 – 2017

Onder leiding van de Stuurgroep Havenstrategie is het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2015 – 2017 opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft een schematisch overzicht van concrete opgaven en ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030. Het beschrijft welke organisaties voor welke opgave aan de lat staan. Om alles in goede banen te leiden is bovendien een fasering in de aanpak aangebracht.

Havenbedrijf Moerdijk NV

Met de verzelfstandiging tot Havenbedrijf Moerdijk NV op 1 januari 2017 kan het bedrijf zich verder professionaliseren en haar concurrentiepositie versterken.

Logistiek Park Moerdijk

Voor de havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk, beslissend. Dit bedrijventerrein moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. Logistiek Park Moerdijk is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk is op 6 februari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. De Raad van State heeft  op 17 februari 2016 de beroepsgronden van vier bezwaar makende partijen tegen het inpassingsplan LPM afgewezen. Toch kan de aanleg van LPM nog niet van start omdat eerst een vormfout in de Crisis- en herstelwet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet worden hersteld. Hierna kan het inpassingsplan opnieuw worden vastgesteld en moet de beroepsprocedure opnieuw worden doorlopen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030 en het Uitvoeringsprogramma? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Havenstrategie Moerdijk.
Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk u regelmatig over actuele ontwikkelingen.

Zie ook