Groene grondstoffen

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen, met name in toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals materialen, chemicaliën en brandstoffen. Daarbij worden voornamelijk reststromen gebruikt als grondstof, zodat de Biobased Economy niet gaat concurreren met de voedselproductie.

Chemie en agrofood

Veel biobased ontwikkelingen vinden in Brabant plaats. Dat is geen toeval, want Zuidwest-Nederland is met traditioneel sterke en innovatieve sectoren als chemie en agrofood bij uitstek geschikt voor pioniers in de Biobased Economy. De groene transitie van zowel agrofood als chemie is een proces van decennia, maar komt in onze regio sneller van de grond vanwege de bijzondere samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze regio.

Economische kansen

De ‘groene economie’ draagt niet alleen bij aan een duurzame samenleving, maar is ook een belangrijke motor voor de Brabantse kenniseconomie en de werkgelegenheid. Daarom stimuleert de provincie deze transitie, met een focus op de economische kansen, de ontwikkeling van innovatieve technologie en van campussen.

Zie ook

Links naar (3)

Open Links Sluit Links