Verschillende partijen hebben de gemeenten al benaderd met plannen voor wind- en zonne-energie in de Rosmalens, Geffense en Lithse polders. Op dit moment is daarvoor geen ruimtelijk beleid. Ook gaat het om een groot gebied dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Daarom ondersteunt de provincie Noord-Brabant beide gemeenten bij de verkenning. De drie partijen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De verkenning sluit mooi aan bij de doelstelling van beide gemeenten en de provincie om in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Daarbij worden de polders als kansrijk gezien voor het realiseren van grootschalige wind- en zonne-energieprojecten.

Bureaustudie en gesprekken

Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor windenergie, zonne-energie, biomassa, bodemwarmte en waterkracht. Daarvoor worden bureaustudies uitgevoerd. Daarnaast voeren de gemeenten en provincie gesprekken met partijen en Brabanders uit het gebied, om te bespreken wat er wel of niet wenselijk is.

Proces

Nog dit jaar worden de bureaustudies en gesprekken met betrokkenen uitgevoerd. De resultaten van deze verkenning en een voorstel voor het vervolg volgen in januari 2018.

Meer info: gemeente Oss, gemeente ‘s-Hertogenbosch