In de diepere ondergrond zijn water en grondstoffen aanwezig. Ook zijn er mogelijkheden om energie te winnen of op te slaan en om (afval)stoffen en gassen op te slaan. De provincie heeft een visie opgesteld over het gebruik van de diepere ondergrond.

Op veel plekken in Brabant is de bodem vervuild. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden. Oude stortplaatsen vragen om extra aandacht; het stortmateriaal moet goed zijn afgesloten met een deklaag. Om verspreiding van verontreinigde bodem te voorkomen is voor ontgrondingen meestal een vergunning nodig van de provincie.

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links