Op deze kaarten vindt u de actuele bodeminformatie waarover de provincie beschikt. Kennis van bodem en ondergrond geeft inzicht in kansen en belemmeringen voor  verantwoord gebruik van  bodem en  ondergrond.

Wilt u de kaarten raadplegen? Ga dan naar: Brabantse Bodematlas

Kaartsoorten

De Bodematlas bevat kaarten met informatie over: 

  • bodemsoorten, geologie en hydrologie
  • landbouw, natuur, waterwinning, delfstoffen, energie¬≠winning en -opslag
  • aardkundige, natuur- en cultuurhistorische waarden
  • en de voortgang van de bodemsaneringsoperatie

U kunt inzoomen op een specifieke locatie, om daar bepaalde kaartlagen te bekijken. U kunt ook verschillende kaartlagen combineren (over elkaar leggen) en/of doorklikken naar achtergrondinformatie over een kaartlaag of een bepaald bodemthema.

Doelgroep

De Brabantse Bodematlas is bedoeld voor gemeenten, waterschappen, omgevings¬≠diensten, adviesbureaus en andere partijen die bezig zijn met  ruimtelijke inrichting en gebruik van  bodem en ondergrond. Maar ook  scholen en geïnteresseerde particulieren worden van harte uitgenodigd gebruik te maken van het kaartenmateriaal. 

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links