Autoverkeer is de grootste veroorzaker van overlast door geluid in Brabant. Verschillende grote snelwegen doorkruisen de provincie en worden dagelijks intensief gebruikt. Geen wonder dat er nog maar weinig stille gebieden in Brabant over zijn. De provincie beschermt deze gebieden door ze de status van stiltegebied te geven.

Overlast door geluid

Met klachten over hinder door geluid in Brabant kunt u terecht bij de MilieuKlachtenCentrale

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links