Ook heeft de provincie afspraken gemaakt met gemeenten en regio’s om de luchtkwaliteit in Brabant te verbeteren. Die afspraken zijn opgenomen in het Brabants Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (BSL).

Normen voor stikstofdioxide 

Sinds 1 januari 2015 gelden in Nederland de normen voor stikstofdioxide. Om dat doel te bereiken werd in 2009 onder leiding van het ministerie van VROM het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ingesteld. Daarin staan de afgesproken maatregelen om de Europese normen voor de kwaliteit van de lucht te halen.

Zie ook