Pimpernelblauwtje, Moerputten, Noorrd-Brabant

De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin oktober en worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, het waterschap De Dommel. De provincie financiert het project. Het gaat onder ander om het breder maken van sloten en het verwijderen of plaatsen van dammen en duikers. Verder krijgt de kade bij de Singelgracht een afrastering en verdwijnen toegangsdammen. Om te voorkomen dat wandelaars natte voeten krijgen, wordt het wandelpad in het noordelijke deel aan de Singelgrachtweg verhoogd. Ook komt er een nieuw wandelpad en wordt de Donkerhooiweg deels voorzien van een laag halfverharding. Het andere deel krijgt een nieuwe laag zand.

Hinder

Wandelaars, fietsers en andere natuurliefhebbers ondervinden mogelijk tijdelijk overlast van werkverkeer dat grond en zand aanvoert bij de ingang van het gebied aan de Sterrebosweg. Verder zijn de Donkerhooiweg en de Singelgrachtweg afgesloten als daar de werkzaamheden zijn. Bezoekers van het Bossche Broek worden met verkeersborden geïnformeerd.

Natura 2000

Het Bossche Broek is een bijzonder natuurgebied in Europa en heeft daardoor een Natura 2000-status. Voordat er gewerkt wordt in het gebied, controleren boswachters de plekken daarom op bijzondere soorten.

Variatie in landschap en soorten

Mensen blijven ook in de toekomst welkom in het Bossche Broek om er te wandelen, te fietsen, te joggen en hun hond uit te laten. Door nu in te grijpen is de verwachting dat vegetatietypen als blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen en de zeldzame glanshaverhooilanden uitbreiden. Het landschap wordt daardoor gevarieerder. Dat is goed voor diersoorten als het pimpernelblauwtje, kleine modderkruiper en grote modderkruiper en plantensoorten als drijvende waterweegbree. Naar verwachting zijn ze in de toekomst vaker te zien in het gebied.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.