In dit landelijke programma investeren het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie en diverse Brabantse gemeenten en bedrijven samen 80 miljoen. Hiermee pakken zij de grootste knelpunten aan.

Op www.beterbenutten.nl/Brabant kunt u zien welke projecten er in Brabant worden uitgevoerd. Of lees meer over de projecten die de provincie trekt of meefinanciert:

Zie ook