Brabant databank

Een totaaloverzicht van de actuele feiten en cijfers over verkeer en vervoer in Noord-Brabant vindt u op Brabant.databank.nl. Dit systeem bevat ruim 1.000 onderwerpen die u eenvoudig naar eigen voorkeur kunt combineren en vormgeven.

Feiten en cijfers verkeer op onderdelen

Trendrapport openbaar vervoer

Cijfers over Openbaar Vervoer uit de periode 2012 tot en met 2015.

Feiten en cijfers verkeersveiligheid

Het ministerie maakt elk voorjaar de officiële cijfers over het aantal verkeersslachtoffers bekend. Brabant telde in 2014 100 verkeersdoden en in 2015 117. Dat is een toename van 17%.
Zie ook de cijfers van Centraal bureau voor de Statistiek.

Cijfers fietsverkeer

Een maal per 2 jaar wordt op 95 plaatsen in Brabant het gebruik van het fietsnetwerk gemeten. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de applicatie BASEC. De laatste fietsonderzoeken vonden in juni/juli 2015 plaats.

Verkeerstellingen

De provincie verzamelt ook gegevens over hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt (zie de verkeersintensiteitenkaart). Ze gebruikt deze gegevens onder andere bij het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidhinder. Lees meer over de manier waarop de provincie de verkeersgegevens verzamelt  in de 'Toelichting verkeersintensiteiten'.

Brabantse verkeersmodellen

Bent u een bestuurder, projectontwikkelaar, beleidsmaker of andere professional die zich bezighoudt met Brabantse verkeersmodellen? De provincie en de Brabantse (GGA-)regio's hebben samen de 'BrabantBrede ModelAanpak' uitgewerkt. Hier vindt u unieke verkeersmodellen en verkeersdata die u kunt gebruiken voor verkeersplannen en verkeersscenario's. Zie http://bbma.brabant.nl/.

Zie ook