De provincie en partners richten zich op kwetsbare verkeersdeelnemers. De focus ligt in 2017, net als in 2016, op alert zijn in het verkeer. Dit jaar richten we ons op deelnemen aan het verkeer zónder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

Bewustzijn van je eigen rol in het verkeer

Wat kan jij doen om het verkeer veiliger te maken? Dat staat centraal in de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'. Op deze pagina lees je meer over het verkeersveiligheidsbeleid:

Zie ook