Verkeersles op basisscholen

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) startte in 1997. Het is een gratis programma voor basisscholen. Er doen inmiddels meer dan 800 scholen in Brabant mee. Daarvan hebben er 712 het Label in huis. Die scholen voldoen aan alle eisen. Die variëren van praktijkles tot een veilige schoolomgeving.

Verkeersles op middelbare scholen

TotallyTraffic (TT) richt zich op het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen het basis lespakket aanpassen aan hun eigen behoefte. TotallyTraffic combineert theorie met praktijk. Het is duidelijk welke vooraf gestelde leerdoelen tijdens de lessen aan bod komen. Leerlingen gaan de dialoog met elkaar aan. Zij raken zo bewust van hun eigen rol in het verkeer. Brabant telt bijna 90 TT-scholen.

Zie ook