Voordat de aanleg van de randweg kan starten moet er heel wat gebeuren. Zo is onder andere een planstudie gedaan. En in een milieueffectrapportage zijn de mogelijke alternatieven de weg onderzocht en met elkaar vergeleken. Uiteindelijk is gekozen voor variant 2 (zie de laatste ontwerptekening). In 2012 is gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

Bekijk de 3D-animatie van de toekomstige situatie randweg Haps.

Fasering en planning

In 2017 start de uitvoering van de komomleiding. In 2018 zou het werk gereed moeten zijn. De randweg wordt in twee delen aangelegd:

  1. Er wordt dit voorjaar gestart met het gedeelte tussen de aansluiting A73 en de nieuwe kruising van bedrijventerrein Laarakker.
  2. Daarna volgt het aanleggen van de rotonde Zoetsmeerweg en de verdere komomleiding in zuidelijke richting met de aansluiting op de bestaande N264.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief randweg Haps.

Zie ook