Mediaspeler laden...

Doelen van het PMWP

  • voldoende water voor mens, plant en dier
  • schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht) 
  • bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
  • verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening

Uitvoeringsprogramma

De provincie wil deze doelen realiseren in samenwerking met de partners op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de eerste helft van 2016 wordt met hen de Dynamische Uitvoeringsagenda (het uitvoeringsprogramma) uitgewerkt. Zie ook: video over het uitvoeringsprogramma

Zie ook