Hiervoor neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

De provincie Noord-Brabant heeft geen adviezen en /of zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit voor de functietoekenning en aanwijzing van zwemwateren in Noord-Brabant, wat van 30 januari tot en met 10 maart 2017 ter inzage heeft gelegen. Daarom stelde de provincie de zwemwateren in Noord-Brabant per 17 maart 2017 definitief vast.
 

Stukken inzien

Het besluit en de lijst met zwemlocaties die de Provincie Noord-Brabant voor het zwemseizoen 2017 aanwijst kunt u inzien bij het Brabant Loket van het provinciehuis. Ook kunt u de stukken ook downloaden.

Op de door de provincie aangewezen locaties kunt u zwemmen van 1 mei tot 1 oktober. Deze zwemlocaties worden gedurende het seizoen gecontroleerd op aspecten van veiligheid en hygiëne.
 

Reageren

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij:
 
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Postbus 90125
  • 5200 MA ’s-Hertogenbosch
U kunt beroep instellen op het besluit vanaf 27 maart 2017 tot en met 8 mei 2017.
 

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit besluit en de verdere procedure kunt u contact opnemen met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant (088) 369 0354.

Zie ook