Hiermee wordt de definitieve puntwaarde € 6,17 per punt (de voorlopige puntwaarde was € 13,59). Met deze correctiefactor worden alleen de basiskosten gecorrigeerd.

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 april tot en met 6 juni 2017 ter inzage bij het Brabant Loket van het provinciehuis. Ook kunt u ze downloaden.

Reageren

Bezwaren kunnen uiterlijk 6 juni 2017 worden ingediend bij:

  • het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Of per e-mail: bezwaar@brabant.nl

Inlichtingen

Voor meer informatie over dit besluit en bezwaarmogelijkheden kunt u contact met dhr. A. Mutsaers, projectleider Wintelre-Oerle, telefoon (073) 680 8881.

Zie ook