Stukken inzien

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 14 maart 2017 tot en met 25 april 2017 in te zien bij de gemeente Gilze en Rijen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien zie de website van de gemeente. 

Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer B. Sonnenberg , telefoon (073) 680 8582. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. U kunt de stukken ook downloaden.

Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2196949) te vermelden.

Reageren

Tegen de beschikking kan tot en met 25 april 2017 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking
De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en om voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan:

  • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Postbus 20019
  • 2500 EA ’s-Gravenhage

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de Voorzitter van die afdeling.


Zie ook