Aanvrager/Melder
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Herprofileren van taluds
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-2678
Datum laatste wijziging
12-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.