Artistimpressie Park Moerdijk logistiekparkmoerdijk_5181 Havenafslag Moerdijk
Er ligt een grote economische plan om ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) bij Moerdijk een grootschalig logistiek bedrijventerrein aan te leggen. Hiermee wil de provincie de economische structuur in (West-) Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio.

Naar artikel