Het bedrijf experimenteert met het binnenskamers groenten en kruiden verbouwen onder LED-licht.