Algemeen directeur

De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners.

Clusters

 • Ruimte
 • Economie en internationalisering
 • Mobiliteit en infra
 • Cultuur en samenleving
 • Natuur en milieu
 • Projecten en vastgoed
 • Bedrijfsvoering
 • Service en relatiemanagement
 • Informatievoorziening en ICT

Ondersteunende/adviserende afdelingen

Deze afdelingen geven onder meer advies aan de directie en de ambtelijke organisatie en houden toezicht op gemeentes.

 • Auditing en Procesmanagement
 • Bestuurlijke Organisatie en toezicht
 • Kennis en onderzoek
 • Concernteam
 • Kabinetszaken
 • Concerncontroller