Algemeen directeur

De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners.

 • Annemie Burger, algemeen directeur 

Clusters

 • Ruimte, clusterdirecteur Roberto Heijmerink (ad interim)
 • Economie en internationalisering, clusterdirecteur Loet Visschers 
 • Mobiliteit en infra, clusterdirecteur Michèle Vlug
 • Cultuur en samenleving, clusterdirecteur Ivka Orbon (ad interim)
 • Natuur en milieu, clusterdirecteur Yolande van der Meulen
 • Projecten en vastgoed, clusterdirecteur Noud Derks 
 • Bedrijfsvoering, clustermanager Patricia Nieuwenhuis 
 • Service en relatiemanagement, clustermanager Jan Hein Sloesen 
 • Informatievoorziening en ICT, clustermanager Coert Vermeij

Ondersteunende/adviserende afdelingen

Deze afdelingen geven onder meer advies aan de directie en de ambtelijke organisatie en houden toezicht op gemeentes.

 • Auditing en Procesmanagement, hoofd Nico Sluiter
 • Bestuurlijke Organisatie en toezicht, hoofd Jan ten Doeschate 
 • Kennis en onderzoek, teamleider Paulien Feimann 
 • Concernteam, hoofd Silvia Derks 
 • Kabinetszaken, hoofd Henk Smit
 • Concerncontroller: Anke Kijzers (ad interim)