Provinciepenning

De provinciepenning, waarbij mensen ereburger worden van de provincie Noord-Brabant, wordt uitgereikt aan personen die zich op meerdere terreinen verdienstelijk hebben gemaakt voor Brabant. De prijs werd in 1957 in het leven geroepen door Gedeputeerde Staten. Zestien jaar later, in 1973, besloten Gedeputeerde Staten tot een herontwerp van de provinciepenning. Het ontwerp dat nog steeds in gebruik is, werd bedacht en vervaardigd door de Brabantse kunstenaar Niel Steenbergen. Op het midden van de penning is een knaap te zien die wordt geflankeerd door 4 luiken. De middenstukken hiervan stellen ambachten voor, en de zijkanten activiteiten uit het Brabantse leven.

Bekijk overzicht

Hertog Jan

Sinds 1988 wordt ook een onderscheiding uitgereikt aan Brabanders die zich gedurende langere tijd ‘bijzonder hebben ingezet op een bepaald maatschappelijk terrein’. Deze onderscheiding is bekend geworden als de Hertog Jan. Dit beeld is een ontwerp van de Brabantse kunstenares: Willy van der Putt.

Bekijk overzicht

Commissaris-penning

De commissaris van de Koning kan op eigen initiatief en de Commissaris-penning uitreiken als persoonlijke blijk van waardering.

Bekijk overzicht

Zie ook