Deze regels hebben betrekking op onder meer het aanbesteden van opdrachten en het afhandelen van vragen, verzoeken of klachten ten opzichte van de provincie. Regels zijn nodig om de provinciale processen in goede banen te leiden, maar mogen niet verstikkend werken.